Судова реформа викликала необхідність внесення змін до всіх нормативних актів в галузі права, зокрема Конституцію, з метою підвищення авторитету правосуддя та якості судових рішень.

Основні зміни внаслідок судової реформи

Зміни до Конституції внесені с урахуванням міжнародних вимог та висновків. Гарантією забезпечення захисту людини виступає звернення до конституційного суду як остаточної інстанції судового врегулювання при ймовірному порушенні прав, які закріплюються основним документом держави.

Реформа судової системи спрямована на усунення розриву між судовими ланками шляхом запровадження трирівневої структури судоустрою. Обмеження повноважень та створення Комісії контролю діяльності органів прокуратури зумовили здійснення їх діяльності на засадах прозорості. Для генерального прокурора збільшується термін перебування на посаді, але водночас забороняється виконувати повноваження 2 строки підряд.

Функціонування Вищої ради правосуддя запобігає втручанню Верховної ради у здійснення правосуддя. В коло повноважень органу окрім контролю за діяльністю судових ланок входить також надання згоди на притягнення судді або прокурора до відповідальності.

Право захисту прав громадян у судовому процесі надається лише адвокатам за умови наявності відповідного посвідчення. Тобто передбачається своєрідна «монополія» у сфері захисту.

Таким чином в основу реформи судової системи покладено функціонування на засадах закону та усунення зовнішнього впливу на здійснення судової діяльності. Навіть Президент має право на створення та реорганізацію певної судової установи лише після погодження проекту з вищим органом судочинства.

Вплив змін до Конституції на порядок призначення суддів

Судова реформа закріпила необмежений строк виконання суддею своїх повноважень. Але водночас призначення на посаду буде відбуватись на основі конкурсу, що дозволить доступ до здійснення судової діяльності тільки компетентним службовцям з досвідом роботи. Зміна вікового цензу сприятиме залученню молодих професіоналів.

Питання щодо припинення діяльності конституційного судді входить до компетенції Конституційного суду. Рішення приймається складом КС. Звільнення можливе лише за згоди 2/3.

Вплив судової реформи на інститут конституційного суду

Укомплектування складу та усунення внутрішньої розрізненості ліквідували дисгармонію у діяльності судового органу. Судова реформа сприяє відновленню нормального функціонування на засадах, встановлених Конституцією.

Основна діяльність зосереджена на винесенні рішень у справах, які стосуються порушень прав людини і громадянина після їх розгляду на всіх рівнях судової системи. Також до повноважень конституційного суду входить визначення відповідності винесених питань на всенародне голосування вимогам Конституції.

Процес перезавантаження судової діяльності сприятиме очищенню судової системи та відновленню авторитету правосуддя. З часом внесення змін до Конституції у галузі судового права поверне віру пересічного українця в доброчесність судді.