• Головна
  • У повітрі збільшився вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту: екологічна ситуація в Кременчуці
13:34, 12 травня 2020 р.
Надійне джерело

У повітрі збільшився вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту: екологічна ситуація в Кременчуці

У повітрі збільшився вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту: екологічна ситуація в Кременчуці

За даними Кременчуцької лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології, у березні 2020 року в повітрі збільшився середній вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту.

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Кременчука проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах.

Для визначення забрудненості повітря міста у березні відібрано та проаналізовано 2086 проб по 10 забруднювальних домішках. Відбір проб здійснювався 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь та святкових днів, тривалість відбору проби 20-30 хвилин.

Середньомісячна концентрація пилу у місті була у межах 0,7-1,3 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

Щодо формальдегіду, середньомісячна концентрація підвищилася по всьому місту і спостерігалася в межах 2,6-3,6 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

Середній вміст діоксиду азоту у місті зменшився і складав від 0,8 до 1,6 ГДК. По цій речовині випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

Щодо фенолу середня концентрація за місяць становила 0,1-0,2 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

Середньомісячна концентрація оксиду вуглецю становила 0,1-0,2 ГДК. По цій речовині випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

Середньомісячна концентрація сажі–у межах 0,1-0,4 ГДК. Випадків перевищення максимально-разової ГДК не зафіксовано.

Середні за місяць концентрації ангідриду сірчистого, аміаку, сульфатівтаоксиду азоту були значно менше відповідних ГДК. Перевищень за максимально-разовою ГДК по ангідриду сірчистому, аміаку та оксиду азоту не зафіксовано.

У повітрі збільшився вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту: екологічна ситуація в Кременчуці, фото-1

Порівняно з березнем минулого року збільшився середній вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту. Вміст інших домішок залишився без істотних змін.

Радіаційний рівень, який відповідає природному фону складає 0,10 –0,20 мкЗв/год і вважається нормальним. Це є еквівалентом середньої дози менш ніж 2 м Зв на рік або 0,23 мк З в на годину (23 мкР на годину).

У повітрі збільшився вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту: екологічна ситуація в Кременчуці, фото-2

Якість води оцінювалась у створі №26 – Кременчуцьке водосховище, с. Власівка, 500 м від оголовку вверх по водосховищу.

Досліджувались органолептичні (запах, кольоровість, каламутність, прозорість), фізико-хімічні (температура, рН, завислі речовини, окислюваність, БСК5, молібден, миш’як, нікель, група азоту, хлориди, сульфати, гідрокарбонати, загальне залізо, марганець, свинець, мідь, цинк, хром, нафтопродукти, загальна жорсткість, феноли, формальдегід, отрутохімікати) і бактеріологічні (кількість сапрофітних бактерій, ЛКП, збудники кишкових інфекцій, кількість коліформ та ентерококів) показники. Більшість основних гідрохімічних показників залишаються в межах норми.

За результатами досліджень Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень у створі №26 (Кременчуцьке водосховище, с. Власівка питний водозабір) відібрана проба води відповідає вимогам нормативної документації.

За результатами мікробіологічних досліджень вода з р. Дніпро КП «Кременчукводоканал», смт. Власівка, водозабір – відповідає вимогам нормативної документації (ЗМЧ (число бактерій в 1,0см3, що досліджується)– 20 КУО в 1,0 см3 при нормі не більше 100; інд. ЛКП (лактозо-позитивні кишкові палички) – 2300 при нормі не більше 1000 одиниць для водозабору опріснювальних установок та не більше 5000 одиниць для купання).

У повітрі збільшився вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту: екологічна ситуація в Кременчуці, фото-3

Доведений листом від 26.04.2006 No 3814/19/3-8 Мінприроди України Перелік підприємств України, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища України не містить в першій десятці підприємств Полтавської області, але включає 3 підприємства в першу сотню. Це – ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Підприємство ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» має дозволи на використання природних ресурсів з 2010 року.ТОВ «Біланівський ГЗК» створено в грудні 2009 року з метоюрозвитку Біланівського та Галещинського родовищ залізної руди.

Програмою розвитку підприємства передбачається проведення розкривних робіт з подальшим видобутком залізної руди, будівництва збагачувальної фабрики та допоміжних об’єктів інфраструктури. Розкривні роботи Біланівський ГЗК розпочав з ІІ кварталу 2018 року.

Публічним акціонерним товариством «Укртатнафта» протягом І кварталу викинуто в атмосферне повітря 2564,824 т забруднюючих речовин (менше ніж у попередньому кварталі – на 375,838 т або на 14,7%). Зменшення обсягів викидів відбулося у зв’язку зі зниженням використання обсягів палива.

Найбільшу частину (78,3%) всіх викидів підприємства протягом звітного періоду склали неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС).

Підприємство інформує, що у поверхневі водні об’єкти зворотні води воно не скидає.ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» викинуто в атмосферне повітря 745,778 т забруднюючих речовин, що на 203,048 т (27,2%) більше ніж у попередньому кварталі.

Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин у звітному кварталі в порівнянні з попереднім кварталом по ванадію та його сполукам, суспендованим твердим частинкам, сірки діоксиду, метану, етану, етилену, оксиду вуглецю та діоксиду вуглецю відбулося у зв’язку із ростом використання обсягів газу і мазуту в якості палива.

Основну частину всіх викидів підприємства у звітному кварталі склали сполуки азоту (33,1%) та діоксид та інші сполуки сірки (52,9%). У поверхневі водні об’єкти (р. Сухий Омельник) скинуто 275,724 тис. м3 зворотних вод – що на 49,777 тис. м3 (або на 18,05%) більше ніж у попередньому кварталі.

Всі скинуті води мають категорію нормативно очищених. Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» склали 2349,174 т, що на 12,337 т (0,53%) менше ніж у ІV кварталі 2019 року, через зменшення обсягів робіт щодо скришування кар’єру та відповідно витрат вибухових речовин.

Значну частину викидів (28,24%) на цьому підприємстві складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок та сполуки азоту (37,09%). Протягом І кварталу 2020 року підприємством скинуто 2,577 тис. м3 недостатньо-очищених зворотних вод у р. Дніпро, що на 0,287 тис. м3(11,1%) менше ніж у попередньому кварталі.

Скид підземних вод гідрозахисту Лавриківського родовища у р.Сухий Кобелячок становив 98,666 тис. м куб. недостатньо очищених стічних вод, що на 1,962 тис. м3 (або 2,0%) більше ніж у ІV кварталі 2019 року.

ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» протягом І кварталу 2020року було викинуто в атмосферу 150,539 т шкідливих речовин, що на 455,921 т (або 75,2%) менше ніж у ІV кварталі 2019 року.

Зменшення викидів забруднюючих речовин відбулося через зменшення обсягів розкривних робіт у кар’єрі та зменшення обсягів використання пального. Основну частину викидів на цьому підприємстві складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (88,2%) від неорганізованих джерел.

Протягом звітного кварталу відведено 5864,0 тис. м3 зворотних вод у Кам’янське водосховище, що на 76,0 тис.м3або на 1,3% більше ніж у попередньому кварталі. Скинуті води підприємством мають категорію нормативно чистих.

Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин ТОВ «БіланівськийГЗК» протягом І кварталу 2020 року зменшилися на 4,199 т (32,6%) і склали 8,678 т (у попередньому кварталі 12,877 т) у зв’язку з зменшення обсягів вскришних робіт у кар’єродобуванні породи.

Основна частина викидів (майже 91,64%) – пил неорганічний (який містить двоокис кремнію) від неорганізованих джерел.Протягом звітного кварталу відведено 829,163 тис. м3 зворотних вод у р. Рудька, що на 101,582 тис. м3 (або на 12,25%) менше ніж у попередньому кварталі. Скинуті води підприємством мають категорію нормативно чистих.

У повітрі збільшився вміст пилу, формальдегіду, діоксиду азоту: екологічна ситуація в Кременчуці, фото-4
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#забруднення #вода #повітря #дніпро #кременчук #екологія
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...