• Главная
  • Программу "Питна вода України" приймуть на цьому тижні: як розподілять гроші на Полтавщині
12:08, 13 декабря 2021 г.
Надежный источник

Программу "Питна вода України" приймуть на цьому тижні: як розподілять гроші на Полтавщині

Программу "Питна вода України" приймуть на цьому тижні: як розподілять гроші на Полтавщині

Загальнодержавна цільова програма
"Питна вода України" 2022-2026рр буде днями розглядатися у Верховній Раді України.

У другому читанні будуть вирішувати долю законопроекту.

Про те, що розглядатимуть програму вже цього тижня, на своїй сторінці у соцмережі ФБ написав нардеп Юрій Шаповалов.

Нагадаємо, що за словами нардепа, програма охопить місто Кременчук, яке вкрай потребує реконструкції системи водопостачання.

На 2011-2020 роки було затверджено Загальнодержавну цільову програму “Питна вода України”. Фінансування даної Програми здійснювалося тільки у 2011, 2012 та 2018 роках.

Через недостатній рівень фінансування заходів зазначеної Програми виконано всього було на 13,2 відсотка.

Тож було прийнято рішення про розроблення нової Програми до 2026 року та забезпечення стабільного фінансування її заходів.

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; доведення якості питної води до нормативних вимог, забезпечення населених пунктів якісним, безпечним для здоров'я людини централізованим водопостачанням, зокрема шляхом переходу до водопостачання із підземних джерел.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій, призначених для задоволення потреб споживачів у питній воді, відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони з метою забезпечення населених пунктів якісним, безпечним для здоров'я людини централізованим водопостачанням;

будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) водопровідних та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у джерела питного водопостачання, а також утилізації осадів;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх технологій;

будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) водопровідних мереж та мереж водовідведення;

створення лабораторій контролю якості питної води та лабораторій контролю стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням:

будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водозабірних споруд, призначених для задоволення потреб споживачів у питній воді, із застосуванням новітніх технологій відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони;

доведення якості питної води до встановлених нормативних вимог;

будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх технологій;

будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій;

будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж та мереж водовідведення;

створення лабораторій контролю якості питної води та лабораторій контролю стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

довести якість питної води до нормативних вимог;

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні;

підвищити якість очищених стічних вод;

впровадити на підприємствах питного водопостачання та централізованого водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися відповідно до Методики оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки.

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок:

коштів Державного бюджету України з урахуванням його реальних можливостей, у тому числі державного фонду регіонального розвитку, державного фонду розвитку водного господарства та субвенції на виконання інвестиційних проектів;

коштів місцевих бюджетів;

коштів підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 28588,6 млн. гривень, з яких за рахунок коштів з державного бюджету - 16949,3 млн. гривень, з місцевого бюджету та інших джерел - 11639,3 млн. гривень.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.

 Державний замовник - Міністерство розвитку громад та територій України.

 Керівник Програми - Міністр розвитку громад та територій України.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2022

2023

2024

2025

2026

Державний бюджет

16949,3

3164,2

3295

3386,3

3485,8

3618

Інші джерела

11639,3

2065,1

2207,9

2326,8

2450,1

2589,4

Усього

28588,6

5229,3

5502,9

5713,1

5935,9

6207,4

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Охорона джерел питного водопостачання

кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць

2235

180

190

200

210

220

247

247

247

247

247

1) упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6

інші джерела

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6

Разом

100

5,6

6,8

8

9,2

10,4

12

12

12

12

12

у тому числі

державний бюджет

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6

інші джерела

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6

кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, одиниць

570

30

40

45

50

55

70

70

70

70

70

2) будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

-"-

державний бюджет

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

інші джерела

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

Разом

3000

168

204

240

276

312

360

360

360

360

360

у тому числі

державний бюджет

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

інші джерела

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

Разом за завданням 1

3100

173,6

210,8

248

285,2

322,4

372

372

372

372

372

у тому числі

державний бюджет

1550

86,8

105,4

124

142,6

161,2

186

186

186

186

186

інші джерела

1550

86,8

105,4

124

142,6

161,2

186

186

186

186

186

2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів

кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць

23000

1900

2000

2100

2200

2300

2500

2500

2500

2500

2500

1) впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема у сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

769,5

43,1

52,3

61,6

70,8

80

92,34

92,34

92,34

92,34

92,3

інші джерела

2930,5

164,1

199,3

234,4

269,6

304,8

351,66

351,66

351,66

351,66

351,66

Разом

3700

207,2

251,6

296

340,4

384,8

444

444

444

444

444

у тому числі

державний бюджет

769,5

43,1

52,3

61,6

70,8

80

92,34

92,34

92,34

92,34

92,34

інші джерела

2930,5

164,1

199,3

234,4

269,6

304,8

351,66

351,66

351,66

351,66

351,66

кількість інвентаризованих каналізаційних очисних споруд, одиниць

1292

1292

2) інвентаризація каналізаційних очисних споруд

інші джерела

0,5

0,5

Разом

0,5

0,5

у тому числі

інші джерела

0,5

0,5

кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд, одиниць

131

6

8

10

12

15

16

16

16

16

16

3) будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

-"-

державний бюджет

633,8

56

68

80

92

104

46,76

46,76

46,76

46,76

46,76

інші джерела

1866,7

55,5

68

80

92

104

293,44

293,44

293,44

293,44

293,44

Разом

2501

112

136

160

184

208

340,2

340,2

340,2

340,2

340,2

у тому числі

державний бюджет

633,8

56

68

80

92

104

46,76

46,76

46,76

46,76

46,76

інші джерела

1866,7

55,5

68

80

92

104

293,44

293,44

293,44

293,44

293,44

кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць

1230

738

492

4) розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

15,4

9,2

6,2

інші джерела

46,1

27,7

18,4

Разом

61,5

36,9

24,6

у тому числі

державний бюджет

15,4

9,2

6,2

інші джерела

46,1

27,7

18,4

кількість оснащених лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць

356

88

88

90

90

5) оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням

-"-

державний бюджет

23,6

4,9

5,5

6,9

6,3

інші джерела

73,6

14,9

17

21,9

19,8

Разом

97,2

19,8

22,5

28,8

26,1

у тому числі

державний бюджет

23,6

4,9

5,5

6,9

6,3

інші джерела

73,6

14,9

17

21,9

19,8

Разом за завданням 2

6359,7

375,9

434,7

484,8

550,5

592,8

784,2

784,2

784,2

784,2

784,2

у тому числі

державний бюджет

1442,3

113,2

132

148,5

169,1

184

139,1

139,1

139,1

139,1

139,1

інші джерела

4917,4

262,7

302,7

336,3

381,4

408,8

645,1

645,1

645,1

645,1

645,1

3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення

кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення відповідно до стандартів Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти, одиниць

34

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

1) приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти, одиниць

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

5

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Разом

5

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

у тому числі

державний бюджет

5

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

кількість розроблених, удосконалених та впроваджених науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, одиниць

18

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2) розроблення, удосконалення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок

-"-

державний бюджет

7

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Разом

7

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

у тому числі

-"-

7

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Разом за завданням 3

12

0,7

0,8

1

1,1

1,2

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

у тому числі

-"-

12

0,7

0,8

1

1,1

1,2

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

Усього за Програмою

9471,7

550,2

646,3

733,8

836,8

916,4

1157,64

1157,64

1157,64

1157,64

1157,64

у тому числі

державний бюджет

3004,3

200,7

238,2

273,5

312,8

346,4

326,54

326,54

326,54

326,54

326,54

інші джерела

6467,4

349,5

408,1

460,3

524

570

831,1

831,1

831,1

831,1

831,1

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#вода #кременчук,
0,0
Оцените первым
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Комментарии

Объявления
live comments feed...