Кременчуцька ОДПІ нагадує - до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян

Порядок декларування інвестиційних прибутків.

Кременчуцька ОДПІ нагадує, до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян. А саме, декларуванню підлягають доходи, у вигляді отриманих подарунків, спадщини, доходи від продажу чи оренди рухомого або нерухомого майна, іноземні доходи, інвестиційний прибуток.

Якщо інвестор купував та продавав ЦП у звітному році, він повинен обчислити загальний фінансовий результат таких операцій за рік. Фінансовий результат, тобто прибуток чи збиток визначається тільки за операціями з тими ЦП, які були продані інвестором у звітному році. При цьому враховуються документально підтверджені витрати, понесені у зв’язку з їх придбанням, а також задекларовані непогашені збитки за попередні роки. При цьому необхідно зберегти всі документи, пов’язані з купівлею/продажем ЦП, як до, так і після подання декларації і сплати податку.

Інвестор зобов’язаний подати річну декларацію до податкової інспекції у будь-якому випадку, незалежно від того отримав він інвестиційний прибуток чи збиток, та незалежно від того, чи був сплачений податковим агентом податок з доходів інвестора.

Інвестиційний збиток декларується з метою зарахування у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами у поточному та наступних роках до повного його погашення.

У разі, якщо сукупний дохід інвестора, отриманий протягом 2013 р. не перевищить 1 610 грн., такий дохід не підлягає оподаткуванню та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу. Однак, у разі здійснення продажу інвестиційного активу через торговця ЦП такий торговець як податковий агент не враховуватиме ці норми ПКУ й звільнення такого доходу від оподаткування здійснюватиметься податковими органами за результатами декларування інвестором доходів за весь рік.

Подати Декларацію про майновий стан та доходи та отримати консультацію з питань декларування доходів громадян можна в Центрі обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 76. На декларантів ми чекаємо до 1 травня 2014 року.

Як звернутися до податкової та отримати інформацію у разі необхідності.

В Кременчуцькій ОДПІ платники можуть отримати будь-яку інформацію з питань, які належать виключно до повноважень відомства Міндоходів.

Для отримання публічної інформації, якою володіє Кременчуцька ОДПІ, платнику необхідно оформити відповідний запит та подати на поштову адресу податкової інспекції.

Інформація, якою володіє Кременчуцька ОДПІ є конфіденційною і надається лише на вимогу самої особи, відносно якої інформація запитується. Дізнатися про сторонніх осіб ви зможете тільки за їх письмової згоди. За відсутності такої – в задоволенні запиту вам буде відмовлено.

Форми запитів на отримання публічної інформації, порядок їх складання та інструкція щодо подання запитів розміщено на регіональних сайтах м. Кременчука та на стендах Центру обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ.

Щодо звернень.

Відповідно до діючого законодавства воно не може бути анонімним, тобто у ньому має бути зазначено місце проживання громадянина, викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути індивідуальне чи колективне, усне чи письмове Звернення, оформлені належним чином, підлягають обов'язковому розгляду у місячний термін від дня їх надходження.

У випадку, коли для вирішення порушеного питання необхідне втручання керівництва відомства Міндоходів, громадянин може записатися на особистий прийом до того чи іншого керівника. Запис здійснюється особисто за 5 робочих днів до визначеного за графіком дня прийому за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна,76, секція №7 або за телефоном 74-18-38.

Кременчуцькою ОДПІ з початку 2014 року розглянуто 8 запитів на публічну інформацію від фізичних та юридичних осіб та 28 письмових звернень від громадян.

Питання, з якими найчастіше зверталися громадяни стосувалися контрольно-перевірочної роботи, інформували про ухилення від сплати податків третіх осіб. Також цікавились питаннями, які стосувалися: податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, оподаткування доходів підприємницької діяльності, роз’яснень норм чинного податкового законодавства, реєстрації та обліку платників податків, плати за землю, реєстраційного номеру тощо.

Підстави для отримання податкової соціальної пільги

Для отримання податкової соціальної пільги платнику податку на доходи фізичних осіб необхідно подати роботодавцю заяву про застосування пільги. Разом із заявою надаються також документи, що підтверджують таке право. Перелік документів та порядок їх подання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. №1227. Платник податку самостійно обирає місце застосування податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

ПСП надає можливість платнику податку зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати. Сума, на яку зменшується такий дохід, визначається як відсоток прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пільга застосовується до заробітної плати платника податку тільки за одним місцем її нарахування з дня отримання роботодавцем заяви про її застосування. Водночас, якщо у платника податку виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, які були зазначені у його заяві, такий платник повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами. Заява про застосування ПСП подається у довільній формі.

У разі, якщо заяву і підтвердні документи подано не з початку місяця, ПСП застосовують до всієї суми заробітної плати, нарахованої платнику податку в такому місяці.

Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

Водночас, звертаємо увагу, що ПСП для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу), надається в розмірі, який дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. (У 2014 р. – розмір такої ПСП становить 609 грн.).

При цьому заробітна плата платника податку не повинна перевищувати граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП (у 2014 р. – 1710 грн.).

Нагадаємо, категорії платників податку та розміри податкових соціальних пільг визначено ст.169 розд. ІV Податкового кодексу України.

Нова форма № 1-ДФ: вперше звітуємо за І квартал 2014 року Новина для всіх юридичних та само зайнятих осіб, які виплачують доходи фізичним особам та зобов’язані утримувати податок на доходи – Наказом від 21.01.14 № 49 Міністерство доходів і зборів затвердило нову форму Податкового розрахунку за формою № 1-ДФ та Порядок його заповнення.

Нововведення такі:

Для доходів фізосіб від продажу власної сільськогосподарської продукції тепер будуть два коди ознаки доходу: 

«148» - доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, крім продукції тваринництва;

«179» - доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва.

Крім того додали коди ознак доходу «180» - «183».

Вперше за оновленою формою податкові агенти звітуватимуть за І квартал 2014 року.

Про особливості адміністрування у 2014 році екологічного податку та збору за використання води

Водокористувачі – це суб'єкти господарювання, які використовують воду, отриману шляхом її забору з водних об'єктів як первинні водокористувачі або інших водокористувачів як вторинні водокористувачі, а також використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Не сплачують збір ті водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб.

У разі, якщо вода використовується на інші потреби, сплачується збір на загальних підставах. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно згідно з показаннями вимірювальних приладів, а за їх відсутності – за технологічними даними. У разі перевищення встановленого річного ліміту використання води, збір сплачується у п’ятикратному розмірі обсягів використаної води понад встановлений ліміт.

Податкова декларація зі збору за спеціальне використання води подається до податкової інспекції щокварталу наростаючим підсумком з початку року. Одночасно надаються копії дозволу на спеціальне водокористування, договір на поставку води та статистична звітність про використання води.

Щодо екологічного податку

Об’єктом оподаткування є обсяги та види забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами;

обсяги та види забруднюючих речовин у водні об’єкти;

обсяги та види розміщених відходів;

обсяги та види палива, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами.

За податковими зобов’язаннями з екологічного податку, які виникли з 1 січня 2014 ставки податку становлять 100 % від ставок, передбачених статтями 243 - 246 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі - Кодексу). Декларування податкових зобов’язань для визначених ст. 242 Кодексу від об’єктів оподаткування здійснюється за формою податкової декларації, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1010.

Невід’ємною частиною Декларації є сім додатків. Додатки, які не заповнюються - до звітної Декларації не додаються, а у відповідних рядках Декларації зазначається відсутність податкових зобов’язань шляхом їх прокреслювання. Податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Подання декларації у разі продажу рухомого майна Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна встановлено ст. 173 Податкового кодексу, відповідно до п. 173.1 якої дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

З 01.01.2013 р. дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законодавством (за вибором платника податку).

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу Мінекономрозвитку України у порядку, встановленому постановою № 403 (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда), не підлягає оподаткуванню.

У разі якщо об’єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи — підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно надання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна. Продаж резидентами та нерезидентами успадкованого (отриманого в подарунок) об’єкта рухомого майна підлягає оподаткуванню згідно з положеннями п. 173.7 ст. 173 Податкового кодексу.

Таким чином, якщо фізичною особою протягом 2013 р. реалізовано один з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) за умови нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу або за посередництвом юридичної особи, то така фізична особа повинна подати Податкову декларацію за відповідний звітний рік до 1 травня року, що настає за звітним.

Доходи від підприємницької та незалежної професійної діяльності відображаються в одній податковій декларації 

За результатами звітного року фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, подає одну Податкову декларацію про майновий стан і доходи. Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При заповненні такої декларації разом із доходами від незалежної професійної та підприємницької діяльностей відображаються інші доходи з джерел походження з України та іноземні доходи.

Нагадаємо, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, застосовуючи загальну систему оподаткування, повинна вести книгу обліку доходів та витрат. В Книзі відображаються отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності. Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.13 № 481.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами-підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, визначений ст. 177 та 178 Податкового кодексу України.

Податковий календар 

11 березня, вівторок, останній день сплати податку на прибуток підприємств за 2013 р;

14 березня, п'ятниця, останній день подання:

- звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма

№ ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;

- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІI кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік;

також 14 березня є останнім днем сплати 

- збору за провадження торговельної діяльності;

- збору за здійснення діяльності у сфері розваг (з придбанням торгового патенту) за ІІ квартал 2014 року;

- авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

Інформаційно-комунікаційний відділ Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області

податкова налоговая НДС ПДВ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
59 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Кременчужанина, який вбив дружину та сховав у підвалі її тіло, засудили Прокуратура довела вину чоловіка, який убив свою цивільну дружину, та ховав тіло 4 дні. Під час досудового розслідування було встановлено, що у серпні 52-річний чоловік знаходився із своєю 50-річною співмешканкою у квартирі. Вони випили і почали конфліктувати. Чоловік штовхнув руками жінку, і вона впала на підлогу. Він ще не менше трьох разів ударив потерпілу руками та ногами. Від отри...
Общество
Сьогодні публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» виконує ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях №185 та 522. Тому з 9:30 без електропостачання залишилися мешканці наступних адрес: вулиці Майора Борищака, 31; вулиці Івана Мазепи, 52, 54, 58; вулиці Лікаря О. Богаєвського, 5; вулиці Республіканська, 1-74; вулиці Виноградна, 21-44; вулиці Тупікова, 3-10; вулиці Володимира Івасюка, 86; провулку Ушинського, 11-15. А ось без холодної води віду...
Власть
Із 1 березня до 31 травня наступного року заклади середньої освіти Кременчука прийматимуть заяви про зарахування дітей до перших класів. Цей термін визначили на підставі Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України. За матеріалами прес-центру Кременчуцького міськвиконкому.
Криминал
На початку вересня 32-річна кременчужанка посварилася зі своє матір’ю через вживання останньою алкогольних напоїв із колишнім співмешканцем. Як з’ясувалось під час досудового розслідування, жінка схопила кухонний ніж і нанесла своїй матері проникаюче ножове поранення в область черева. Унаслідок цього 62-річна потерпіла померла на місці події. Доньці померлої повідомлено про підозру. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 115 Кримінального к...
Происшествия
У Кременчуці сталася дорожньо транспортна пригода. У районі біля кооперативу "Автолюбитель" зіткнулися два автомобілі ВАЗ. Водія та пасажира Жигуля госпіталізовано.   ФОТО 1: h.kremenchug ФОТО 2: Патрульна поліція Кременчука.
Общество
У Кременчуці не розминулися два автомобілі не розминулися і утворили ДТП. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кременчука. По вулиці Горького рухався автомобіль Рено Трафік і не виконав вимогу знаку "уступити дорогу".так він не надав перевагу у русі в наслідок чого трапилося зіткнення із ВАЗ 2108.  Обійшлося без потерпілих, тож сторони складають європротокол.
Происшествия
Вчора близько 8 години в працюючому автомобілі виявили тіло 35-річного чоловіка. Сталося це в одному з гаражних кооперативів Кременчука. Щоб встановити причину смерті, труп направили до бюро судово-медичної експертизи Четвертої міської лікарні. За матеріалами Служби допомоги мера кременчужанам.
Происшествия
Як повідомив керівник Кременчуцького міськрайонного відділу управління ДСНС України в Полтавській області Сергій Геращенко, вчора о 21:06 по вулиці Бойка загорівся житловий будинок. Унаслідок цієї пожежі вогонь знищив пластикову вагонку будинку на площі шість метрів квадратних. Бійцям ДПРЧ вдалося врятувати житловий будинок. Наразі встановлюється причина пожежі.
Происшествия
Кременчужане возмущены тем, что с больным ребенком они вынуждены ездить по поликлиникам на прием. У нас в Кременчуге не Америка и не Европа, где даже у бомжей есть автомобиль и им удобнее самим привезти ребенка в больницу. А наших украинских детей приходится с температурой свыше 39 везти в поликлинику на прием к врачу, ни чем нибудь, а маршруткой. Нашей маршруткой, которую в народе называют – консервная банка. Этой вот маршруткой мамочки или папочки должны...